ПРЕДМЕТИ ПО УЧЕБЕН ПЛАН ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Задължителнни учебни часове за пети клас /ЗУЧ/ Задължителнни учебни часове за шести /ЗУЧ/

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Технологии и предприемачество

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Технологии и предприемачество

Избираеми учебни часове за пети клас /ИУЧ/

Избираеми учебни часове за шести клас /ИУЧ/

Български език и литература
Английски език
Математика
Български език и литература
Английски език
Информационни технологии

  

Задължителна подготовка за седми клас

Задължителни учебни часове за осми клас

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизация
География и икономика
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Технологии и предприемачество

Задължителноизбираема подготовка за седми клас

Избираеми учебни часове за осми клас

Английски език
Информационни технологии
География и икономика
Английски език
Информационни технологии
География и икономика

 

 

Задължителна подготовка  за девети клас

Задължителна подготовка за десети  клас

Български език и литература
Руски език
Английски език
Математика
Информатика
История и цивилизация
География и икономика
Психология и логика
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

Български език и литература
Руски език
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизация
География и икономика
Етика и право
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

Задължителноизбираема подготовка за девети клас

Задължителноизбираема подготовка за десети клас

Английски език
География и икономика

Английски език
Биология и здравно образование

 

 

Задължителна подготовка за единадесети клас

Задължителна подготовка за дванадесети клас

Български език и литература
Математика
Информационни технологии
История и цивилизация
География и икономика
Философия

Български език и литература
Свят и личност

Задължителноизбираема подготовка за единадесети  клас

Задължителноизбираема подготовка за дванадесети клас

Български език и литература
Английски език
Руски език или Информационни технологии
География и икономика
Биология и здравно образование

Български език и литература
Английски език
Руски език или вариант без руски език, с повече часове география и БЕЛ
История и цивилизация
География и икономика
Философия
Физика и астрономия
Информационни технологии

Биология и здравно образование