Единнна система за оценяване резултатите от обучението на учениците в
 5.Вечерно СУ“Пеньо Пенев“

прегледайте тук >>СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ<<

 

 

ПРЕДМЕТИ ПО УЧЕБЕН ПЛАН ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Задължителнни учебни часове за пети клас /ЗУЧ/ Задължителнни учебни часове за шести /ЗУЧ/

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Технологии и предприемачество

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Технологии и предприемачество

Избираеми учебни часове за пети клас /ИУЧ/

Избираеми учебни часове за шести клас /ИУЧ/

Български език и литература
Информационни технологии

  

Задължителни учебни часове за седми клас

Задължителни учебни часове за осми клас

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизация
География и икономика
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Технологии и предприемачество

Избираеми учебни часове за седми клас

Избираеми учебни часове за осми клас

Български език
Информационни технологии
Математика
Български език или
Информационни технологии
География и икономика

 

 

Задължителни учебни часове за девети клас

Задължителни учебни часове 10 клас

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизация
География и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Технологии и предприемачество

Български език и литература
Английски език
Математика
История и цивилизация
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

Избираеми учебни часове за девети клас

Избираеми учебни часове за десети клас 

Математика
География и икономика
Информационни технологии
Английски език

 

 

Задължителна подготовка за единадесети клас

Задължителна подготовка за дванадесети клас

Български език и литература
Математика
Информационни технологии
История и цивилизация
География и икономика
Философия

Български език и литература
Свят и личност

Задължителноизбираема подготовка за единадесети  клас

Задължителноизбираема подготовка за дванадесети клас

Български език и литература
Английски език
Руски език
География и икономика
Биология и здравно образование

Български език и литература
Английски език
Руски език
История и цивилизация
География и икономика
Философия
Информационни технологии

Биология и здравно образование