PostHeaderIcon Проекти

През учебната 2019-2020 година 5.Вечерно СУ "Пеньо Пенев" взе участие в проект

ОБРАЗОВАНИЕ ДА УТРЕШНИЯ ДЕН

През учебната 2019-2020 ученици от 8, 10 и 12 клас взеха участие в конкурс

КОСМОНАВТИКА2020 - (национален конкурс с международно участие)

бяха изработени табла и роботизиран марсоход.