PostHeaderIcon Проекти

5.Вечерно СУ“П.Пенев“- град София участва като партньор на
Факултета по педагогика към Софийски университет „Св.Климент Охридски“ в проекта :
 S2CENE STRENGTHENING SECOND CHANCE NETWORKS IN EUROPE n
621535EPP-1-2020-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, 
финансиран по програма Еразъм +. 

 

През учебната 2019-2020 година 5.Вечерно СУ "Пеньо Пенев" взе участие в проект

ОБРАЗОВАНИЕ ДА УТРЕШНИЯ ДЕН

През учебната 2019-2020 ученици от 8, 10 и 12 клас взеха участие в конкурс

КОСМОНАВТИКА2020 - (национален конкурс с международно участие)

бяха изработени табла и роботизиран марсоход.