През учебната 2021-2022 участваме в национална конференция

Първата национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“ 2022 с международно участие, организирана от катедра „Автоматизация на производството“. Конференцията се проведе с партньорството на Регионално управление на образованието (РУО) – София град, Деканат за продължаващо и дистанционно обучение при ХТМУ,Регионален център за дигитални решения и иновации Национална компания индустриални зони (НКИЗ) ЕАД и Български информационен център за киберсигурност (БИЦК). Конференцията бе открита от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева. Приветствие към участниците отправиха д-р Ваня Кастрева – Началник на РУО – София град, г-жа Добринка Вичева – Председател на Съвета на директорите на НИКЗ и г-н Димитър Кралев, част от екипа на БИЦК.

В конференцията взеха участие и представители на 5.Вечерно СУ "Пеньо Пенев" - Мартин Борисов от 9 клас и Асен Матеев РНИКТ

Бе представена презентация на тема НОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА И ОБРАЗОВАНИЕТО

Нашите участници се представиха и с доклад, който бе включен в публикация от органираторите.

Може да разгледате публикацията тук ----->ПУБЛИКАЦИЯ<-------

 

 

Конкурс КОСМОНАВТИКА 2021 се реализира през учебната 2021-2022г
В конкурса  КОСМОНАВТИКА 2021 се включиха държавни и частни детски градини, училища, читалища и школи, центрове за личностно развитие, центрове за деца със СОП и висши учебни заведения.
Общият брой на участниците е 3215.
От тях рисунките са 1408, макетите - 587, роботите -74, компютърните игри -190,
снимките с телескоп -20, поезиите - 41, презентациите - 309, космическите музики -10,
видео и анимациите - 43, информационните табла - 94, уеб сайтовете -18, космическите храни -12
Като международно участие се включиха
10 образователни институции (детски градини до училища) с 36 проекта от
Нова Зеландия (гр. Оукланд), Германия (гр.Берлин), Чехия (гр.Прага), Молдова (с.Паркани), Русия (гр. Москва, гр. Курск, гр. Краснодар) и Великобритания  (гр. Бейзингстоук)
Наградени проекти 150, сред които на ученици от 5.Вечерно СУ“П. Пенев“- Ива Иванова – макет на тема „Да опазим Земята чиста“, роботика  Теодора Герушина  и Мартин Богданов– робот Марсоход .
Партньори: Фондация Еврика, Британски съвет България, ХТМУ, Union interactive, Electrica
Официално за дейността си сме поздравени от Георги Иванов –първият  български космонавт.
Реализиран е сайт www.pica-center.com и фейсбук група- планетарен информационен център за астронавтика.
Ръководител на проекта : Асен Матеев

 

 

5.Вечерно СУ“П.Пенев“- град София участва като партньор на
Факултета по педагогика към Софийски университет „Св.Климент Охридски“ в проекта :
 S2CENE STRENGTHENING SECOND CHANCE NETWORKS IN EUROPE n
621535EPP-1-2020-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, 
финансиран по програма Еразъм +. 

 

През учебната 2019-2020 година 5.Вечерно СУ "Пеньо Пенев" взе участие в проект

ОБРАЗОВАНИЕ ДА УТРЕШНИЯ ДЕН

През учебната 2019-2020 ученици от 8, 10 и 12 клас взеха участие в конкурс

КОСМОНАВТИКА2020 - (национален конкурс с международно участие)