PostHeaderIcon Съобщения вечерна форма

 

График
за класните работи на учениците от вечерна форма на обучение през I учебен срок на учебната 2021 / 2022 година

 

Клас

Предмет

Дата

VII- а

Български език и литература

11.01.2022 г.

 

Математика

22.12.2021 г.

VIII- а

Български език и литература

12.01.2022 г.

 

Математика

30.11.2021 г.

IX -а

Български език и литература

17.01.2022 г.

 

Математика

13.01.2022 г.

 

Английски език

07.01.2022  г.

IX-б

Български език и литература

10.01.2022 г.

 

Математика

07.12.2021 г.

 

Английски език

06.01.2022 г.

X- а

Български език и литература

12.01.2022 г.

 

Математика

07.01.2022 г.

 

Английски език

14.12.2021 г.

X-б

Български език и литература

11.01.2022 г.

 

Математика

07.01.2022 г.

 

Английски език

15.12.2021 г.

XI-а

Български език и литература

13.01.2022 г.

 

Математика

19.01.2022  г.

 

Английски език

20.12.2021 г.

XII-а

Български език и литература

12.01.2022 г.

 

Математика

19.01.2022 г.

 

Английски език

13.01.2022 г.

Директор:
Анна Маркова