PostHeaderIcon Съобщения вечерна форма

 

ПЕТО ВЕЧЕРНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“- СОФИЯ
График на поправителни изпити сесия септември 2022 г.

Учебен предмет/ вид подготовка

Дата/ часа/ зала

Ученик/ клас

Български език и литература ЗУЧ

8.09.2022 г. / 14.00 часа/ зала 203

Вяра Петрова 6 СФО
Величко Костов 8-а
Мария Бадова 8-а
Радослав Недков 8-а
Светослав Кръстев 8-а
Траян Димитров 8-а
Васил Борисов 10 СФО

Български език и литература ИУЧ

8.09.2022 г. / 17.00 часа/ зала 203

Величко Костов 8-а
Мария Бадова 8-а
Светослав Кръстев 8-а
Траян Димитров 8-а
Траянка Славчева 8-а

Английски език ЗУЧ

8.09.2022 г. / 14.00 часа/ зала 203

Вяра Петрова 6 СФО
Виктор Онудиуе 8 СФО
Антоан Янакиев 11 СФО

Информационни технологии ИУЧ

8.09.2022 г. / 14.00 часа/ зала 203

Мартин Георгиев 6  СФО

Математика ЗУЧ

9.09.2022 г. / 14.00 часа/ зала 203

Вяра Петрова 6 СФО
Екатерина Илова 6 СФО
Васил Механджийски 10 СФО

Физика и астрономия ЗУЧ

12.09. 2022 г. / 14.00 часа / зала 203

Величков Костов 8-а
Мария Бадова 8-а
Траянка Славчева 8-а
Светослав Кръстев 8-а
Виктор Онудиуе 8 СФО

Химия и опазване на околната среда ЗУЧ

9.09.2022 г./ 14.00 часа / зала 203

Виктор Онудиуе 8 СФО

Човекът и природата  ЗУЧ

9.09.2022 г./ 14.00 часа / зала 203

Мартин Георгиев 6 СФО

Директор:
Анна Маркова