ПЛАТФОРМАТА ФУНКЦИОНИРА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДОМЕЙНА И ХОСТА НА 5.ВЕЧЕРНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" ГРАД -СОФИЯ

  ОЧАКВАЙТЕ ЗАРЕЖДАНЕ СКОРО

 

ТЕМА
Прочети в Wikipedia
Изтегли презентация
Гледай видео
Гледай VR видео
1
УСТРОЙСТВА И ПРОГРАМИ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
2
ИНФОРМАЦИЯ И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
3
ПРОЗОРЕЦ НА ПРОГРАМА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
4
ГРАФИЧНА ПРОГРАМА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
5
ПРОГРАМАТА PAINT ЧЕТКИ И ГУМА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
6
ИНСТРУМЕНТ КОФА ОСНОВЕН И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЦВЯТ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
7
ИНСТРУМЕНТ ПРАВА ЛИНИЯ И МОЛИВ. ДЕБЕЛИНА НА ЛИНИЯТА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
8
ИНСТРУМЕНТИ ПРАВОЪГЪЛНИК И ОВАЛ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
9
ДОПЪЛНИТЕЛЕН И СОБСТВЕН ЦВЯТ. ПИПЕТКА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
10
ИНСТРУМЕНТ ТЕКСТ.ПРОЗРАЧЕН И НЕПРОЗРАЧЕН ФОН
wikipedia
prezentacia
video video_vr
11
ИНСТРУМЕНТИ ТРИЪГЪЛНИК И МНОГОЪГЪЛНИК
wikipedia
prezentacia
video video_vr
12
СЪХРАНЯВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
13
РАБОТА С ПРОГРАМАТА WORD
wikipedia
prezentacia
video video_vr
14
ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
15
ФОРМАТИРАНЕ НА ЦВЯТ И РАЗМЕР НА ТЕКСТА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
16
ПРАВИЛА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТОВА ИНФОРМАЦИЯ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
17
ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЗИЦИТЕ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
18
СЪХРАНЯВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
19
ОТПЕЧАТВАНЕ НА ТЕКСТОВИ ДОКУМЕНТ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
20
ЗАПИСВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК
wikipedia
prezentacia
video video_vr
21
КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
22
КОМБИНИРАН КОМПЮТЪРЕН ДОКУМЕНТ
wikipedia
prezentacia
video video_vr