ПЛАТФОРМАТА ФУНКЦИОНИРА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДОМЕЙНА И ХОСТА НА 5.ВЕЧЕРНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" ГРАД -СОФИЯ

  Учебното съдържание за пети клас е заредено. Приятна работа на всички колеги и ученици. Използвайте компютър с включени колонки, таблет или телефон.

Поради проблем с хоста, всички презентации може да изтеглите от тук >>ИЗТЕГЛИ<<

ТЕМА
Прочети в Wikipedia
Изтегли презентация
Гледай видео
Гледай VR видео
-
1
ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
2
ДИАЛОГ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ С КОМПЮТЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
3
НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ И УСТРОЙСТВА ЗА ДОСТЪП ДО НОСИТЕЛЕИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
4
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
5
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
6
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
7
ИЗПРАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКРОННО ПИСМО
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
8
ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАДАДЕНА ТЕМА В ИНТЕРНЕТ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
9
РАБОТА СЪС ЗВУКОВА И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
10
ЗАРЕЖДАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
11
ЦВЕТОВИ ПАЛИТРИ. ИЗБОР НА ЦВЯТ И ОЦВЕТЯВАНЕ НА КОНТУРНО ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
12
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗЧЕРТАВАНЕ И РИСУВАНЕ СЪС СВОБОДНА РЪКА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
13
ВМЪКВАНЕ НА ТЕКСТ В ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
14
ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
15
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРАВИЛА ПРИ КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТОВЕ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
16
ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ НА НИВО СИМВОЛ И НА НИВО АБЗАЦ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
17
ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ-ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
18
СЪЗДАВАНЕ НА ДИАГРАМИ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
19
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОМПЮТЪРНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
20
СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЪДЪРЖАЩА ТЕКСТ И СНИМКИ
wikipedia
prezentacia
video video_vr