ПЛАТФОРМАТА ФУНКЦИОНИРА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДОМЕЙНА И ХОСТА НА 5.ВЕЧЕРНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" ГРАД -СОФИЯ

  Учебното съдържание за седми клас е заредено. Приятна работа на всички колеги и ученици. Използвайте компютър с включени колонки, таблет или телефон.

Поради проблем с хоста, всички презентации може да изтеглите от тук >>ИЗТЕГЛИ<<

ТЕМА
Прочети в Wikipedia
Изтегли презентация
Гледай видео
Гледай VR видео
-
1
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
2
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОМПЮТЪРА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
3
НАСТРОЙКИ НА ПРОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРФЕЙС НА ОПЕРАЦОННАТА СИСТЕМА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
4
КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ. АНТИВИРУСНА ЗАЩИТА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
5
ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ. ФОРМАТИРАНЕ.
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
6
ЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ. СОРТИРАНЕ НА ДАННИ.
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
7
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
8
ДИАГРАМИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
9
ТЪРСЕНЕ И ЗАМЯНА НА ДАННИ, ДЕЙСТВИЯ С НЯКОЛКО РАБОТНИ ЛИСТА И ОТПЕЧАТВАНЕ.
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
10
ВМЪКВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СИМВОЛИ В ТЕКСТОВИ ДОКУМЕНТ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
11
ВМЪКВАНЕ НА НЕТЕКСТОВИ ОБЕКТИ В ТЕКСТОВИ ДОКУМЕНТ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
12
СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦА В ТЕКСТОВИ ДОКУМЕНТ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
13
КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ. ЕФЕКТИ ПРИ СМЯНА НА СЛАЙД
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
14
ВМЪКВАНЕ НА ОБЕКТИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
15
ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
16
ИСТОРИЯ НА ИНТЕРНЕТ. ОСНОВНИ НАЧИНИ ЗА ДОСТЪП
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
17
КОМУНИКАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
18
ЧАТ
wikipedia
prezentacia
video video_vr
-
19
УКАЗАТЕЛ НА ПОЛЕЗНИ ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ
wikipedia
prezentacia
video video_vr